Seminaria Czwartkowe w roku 2018
2018-01-18
dr Leszek Błaszkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Consorcium POLFAR and science activities of LOFAR PL-612 station
2018-01-25
dr Anna Marciniak (OA UAM Poznań)
The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from stellar occultation.
2018-02-22
dr Ilknur Gezer (University of Ege, Dept. of Astronomy and Spce Science, Izmir, Turkey)
Infrared Properties and Abundances of RV Tauri stars
2018-03-01
mgr Rafał Pawłaszek (CAMK Toruń)
tbd
2018-03-08
dr Rodolfo Smiljanic (CAMK Warszawa)
Seminarium przesunięte na 22.03.2018
2018-03-15
dr hab. Arkadiusz Olech (CAMK Warszawa)
Is Taurid complex dangerous for our planet?
2018-03-22
dr Rodolfo Smiljanic (CAMK Warszawa)
Testing chemical tagging with the Gaia-ESO Survey
2018-04-05
dr hab. Jarosaw Dyks (CAMK Toruń)
Pół wieku modelowania magnetosfer pulsarów: główne idee i obserwacje
2018-04-12
tbd
tbd
2018-04-19
dr Krzysztof Hełminiak (CAMK Toruń)
Misja "Transiting Exoplanet Survey Satellite" (TESS) - prezentacja, programy Guest Observer i Follow-up Observing
2018-04-26
tbd
tbd
2018-05-10
tbd
tbd
2018-05-17
dr Jinhua He (Chinese Academy of Sciences, South America Center for Astrophysics )
Millimeter line variability in IRC +10216
2018-05-24
prof. dr hab. Jacek Krełowski (CA UMK)
Krzywa rotacji Drogi Mlecznej a ciemne halo
2018-06-07
dr hab. Michał Michałowski (IOA UAM)
Massive stars formed in atomic hydrogen reservoirs
2018-06-08
dr Gösta Gahm (Stockholm University)
The expanding shells around young stellar clusters
2018-06-14
mgr Piotr Sybilski (CAMK, Toruń)
Tracking the spin axes orbital alignment in selected binary systems - Toruń Rossiter-McLaughlin effect survey
© Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Toruniu