Seminaria Czwartkowe w roku 2018
2018-01-18
dr Leszek Błaszkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Consorcium POLFAR and science activities of LOFAR PL-612 station
2018-01-25
dr Anna Marciniak (OA UAM Poznań)
The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from stellar occultation.
2018-02-22
dr Ilknur Gezer (University of Ege, Dept. of Astronomy and Spce Science, Izmir, Turkey)
Infrared Properties and Abundances of RV Tauri stars
2018-03-01
mgr Rafał Pawłaszek (CAMK Toruń)
tbd
2018-03-08
dr Rodolfo Smiljanic (CAMK Warszawa)
Testing chemical tagging with the Gaia-ESO Survey
2018-03-15
dr hab. Arkadiusz Olech (CAMK Warszawa)
Is Taurid complex dangerous for our planet?
2018-03-22
tbd
tbd
2018-04-05
tbd
tbd
2018-04-12
dr Krzysztof Hełminiak (CAMK Toruń)
tbd
2018-04-19
tbd
tbd
2018-04-26
tbd
tbd
2018-05-10
tbd
tbd
2018-05-17
tbd
tbd
2018-05-24
tbd
tbd
2018-06-07
mgr Piotr Sybilski (CAMK Toruń)
Tracking the spin axes orbital alignment in selected binary systems - Toruń Rossiter-McLaughlin effect survey
uwagi:
© Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Toruniu