Seminaria Czwartkowe w roku 2019
2019-01-10
Zjazd CAMK Zjazd CAMK (Zjazd CAMK)
Zjazd CAMK
2019-01-17
dr hab. Lukasz Stawarz (Obserwatorium Astronomiczne UJ)
tbd
2019-01-24
prof. dr hab. Joanna Mikolajewska (CAMK Warszawa)
R Aquarii: direct insights into complex binary interactions with ALMA
2019-02-07
dr Maciej Koprowski (University of Hertfordshire, UK)
Dust content in high-redshift galaxies
2019-02-14
dr Tomasz Kaminski (Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian)
tbd
2019-02-21
brak
seminarium nie odbedzie sie
2019-02-28
prof. dr hab. Andrzej Niedzielski (CA UMK Torun)
tbd
2019-03-07
dr hab. Jaroslaw Dyks (CAMK Torun)
tbd
2019-03-14
prof. dr hab. Miroslaw Giersz (CAMK Warszawa)
tbd
2019-03-21
dr hab. Lukasz Wyrzykowski (OA UW)
tbd
2019-03-28
dr Magdalena Otulakowska-Hypka (Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM)
tbd
2019-04-04
dr Barabara de Marco (CAMK Warszawa)
tbd
2019-04-11
prof. dr hab. Krzysztof Belczynski (CAMK Warszawa)
tbd
2019-04-18
prof. dr hab. Stanislaw Zola (OA UJ)
tbd
2019-04-25
brak
seminarium nie odbedzie sie
2019-05-09
brak
seminarium nie odbedzie sie
2019-05-16
dr Bogumil Pilecki (CAMK Warszawa)
tbd
2019-05-23
prof Jean Pierre Lasota-Hirszowicz (IAP Paris, CAMK Warszawa)
tbd
2019-05-30
mgr Krystian Ilkiewicz (CAMK Warszawa)
tbd
2019-06-06
Prof. dr hab. Leszek Zdunik (CAMK Warszawa)
tbd
2019-06-13
dr hab. Agnieszka Pollo (NCBJ Warszawa)
tbd
uwagi:
© Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Toruniu