Seminaria Czwartkowe
Seminaria Czwartkowe mają miejsce w kamieniczce Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Toruniu (ul. Rabiańska 8), w sali seminaryjnej. Rozpoczynają się o godzinie 11:15. Seminaria odbywają się w języku angielskim i trwają około 45 minut. Zagadnienia poruszane obejmują szeroki zakres astronomii, astrofizyki, kosmologii oraz fizyki. Z tego względu, Seminaria Czwartkowe są polecane m.in. studentom astronomii i fizyki.
Kawa, herbata i pączki są serwowane o godz. 11:00. filizankakawy talerzpaczkow


UWAGA: ze względu na pandemię COVID-19, do odwołania, seminaria realizowane są wyłącznie jako wideokonferencja przy użyciu platformy Zoom. Oprogramowanie klienta można pobrać z adresu : ZOOM.US oraz ze sklepów Google (Android) oraz Apple (iOS). Linki (URL) wraz z danymi logowania, pozwalające na połączenie się, są przesyłane pocztą elektroniczą z wyprzedzeniem 1-2 dni. Łącząc się z wideokonferencją prosimy upewnić się, że Państwa mikrofon jest wyłączony (muted).

Najbliższe seminaria
2021-04-15
dr Pierre Maxted (Keele University, UK)
tbd
2021-04-22
dr Jacques Kluska (IvS KU Leuven, Belgia)
tbd
2021-04-29
dr Miguel Montarges (KU Leuven, Belgium)
tbd
2021-05-06
dr Robert Izzard (University of Surrey)
tbd
2021-05-13
prof. dr hab. Krzysztof Belczynski (CAMK W-wa)
tbd
2021-05-20
mgr Mateusz Olech (OA UMK)
tbd
2021-05-27
dr Simon Jeffery (Armagh Observatory, UK)
Merged white dwarfs and hydrogen defficient stars
2021-06-03
prof. dr hab. Stanislaw Zola (OA UJ)
tbd
2021-06-10
dr Michal Drahus (OA UJ)
tbd
2021-06-17
dr hab. Michal Bejger (OA UJ)
tbd
Tematy seminariów w latach ubiegłych
Deklaracja dostępności © Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Toruniu