Seminaria Czwartkowe
Seminaria Czwartkowe mają miejsce w kamieniczce Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Toruniu (ul. Rabiańska 8), w sali seminaryjnej. Rozpoczynają się o godzinie 11:15. Seminaria odbywają się w języku angielskim i trwają około 45 minut. Zagadnienia poruszane obejmują szeroki zakres astronomii, astrofizyki, kosmologii oraz fizyki. Z tego względu, Seminaria Czwartkowe są polecane m.in. studentom astronomii i fizyki.
Kawa, herbata i pączki są serwowane o godz. 11:00. filizankakawy talerzpaczkow


UWAGA: ze względu na pandemię COVID-19, do odwołania, seminaria realizowane są wyłącznie jako wideokonferencja przy użyciu platformy Zoom. Oprogramowanie klienta można pobrać z adresu : ZOOM.US oraz ze sklepów Google (Android) oraz Apple (iOS). Linki (URL) wraz z danymi logowania, pozwalające na połączenie się, są przesyłane pocztą elektroniczą z wyprzedzeniem 1-2 dni. Łącząc się z wideokonferencją prosimy upewnić się, że Państwa mikrofon jest wyłączony (muted).

Najbliższe seminaria
2020-06-04
dr Mariusz Gromadzki (OA UW)
A new class of transient flares in Super Massive Black Holes
Tematy seminariów w latach ubiegłych
© Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Toruniu