Tematyka badań pracowników CAMK Toruń
Późne etapy ewolucji gwiazd (AGB, post-AGB, mgławice planetarne)
Obiekty typu V838 Monocerotis
Astrofizyka wysokich energii
Badania promieniowania radiowego plazmy magnetosferycznej
Międzynarodowe projekty obserwacyjne w których uczestniczy CAMK Toruń
Southern African Large Telescope (SALT)
salt
Budowa i prowadzenie obserwacji za pomocą 10-metrowego teleskopu optycznego SALT w obserwatorium SAAO w Republice Południowej Afryki. Zakład Astrofizyki w Toruniu jest czynnie zaangażowany w realizację tego przedsięwzięcia koordynowanego w Polsce przez CAMK. W ramach przygotowań do obserwacji teleskopem SALT opracowujemy i analizujemy wyniki obserwacji teleskopem HET (pierwowzór SALT'a funkcjonujący w Teksasie). W ramach tej współpracy prowadzone są też obserwacje 2m teleskopem w SAAO.
Herschel Space Obserwatory (HSO)
herschel
Jest to projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej z udziałem 3 krajów niestowarzyszonych - USA, Kanady i Polski. Projekt ten zakłada wyniesienie w 2008 r. w przestrzeń kosmiczną satelity HERSCHEL z 3.5 metrowym teleskopem do obserwacji w zakresie submilimetrowym. Zakres ten nie był dotychczas wykorzystywany w astrofizyce obserwacyjnej ze względu na nieprzezroczystość atmosfery na tych długościach fal. Doc. dr hab. R. Szczerba pełni funkcję koordynatora udziału Polski w tym projekcie.
International Gamma Ray Laboratory (INTEGRAL)
integral
INTEGRAL - satelita obserwujący w paśmie gamma, zbudowany przez ESA, przy współudziale NASA, Rosji, Czech i Polski został wyniesiony na orbitę w roku 2002. Polska, a CAMK w szczególności, od 1996 roku aktywnie uczestniczyła w budowie instrumentów oraz tworzeniu oprogramowania przetwarzającego dane z satelity. Polski udział polegał m.in. na zaprojektowaniu, zainstalowaniu (w Centrum Danych Naukowych INTEGRALa - ISDC pod Genewą), i uruchomieniu, odbiornika telemetrii czasu rzeczywistego odbierającego dane telemetryczne z satelity oraz na zaprojektowaniu i uruchomieniu modułu IBAS (INTEGRAL Burst Alert System) wykrywającego w czasie rzeczywistym rozbłyski gamma. W sieci CAMK w Toruniu uruchomiony jest odbiornik alertów generowanych przez IBAS przekazujących w czasie rzeczywistym, przez internet, informację o wykrytych rozbłyskach gamma.
Pliki cookies Polityka Prywatności Deklaracja dostępności © Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Toruniu