Polska Akademia Nauk
Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika
Zakład Astrofizyki (CAMK Toruń)
adres: ul. Rabiańska 8, 87-100 Toruń, POLAND; tel: +48 566219249, +48 566219319; faks: +48 566219381; email: sekretariat@ncac.torun.pl
30.07.2018
Nowa Heweliusza 1670 - kosmiczne źródło radioaktywności
Międzynarodowy zespół astrofizyków, w którym uczestniczyli Tomasz Kamiński (były doktorant CAMK, obecnie CfA USA) i Romuald Tylenda (CAMK Toruń) odkrył radioaktywny izotop glinu (26Al – czas połowicznego rozpadu 700 000 lat) w CK Vulpeculae, czyli w pozostałości gwiezdnego wybuchu obserwowanego przez Jana Heweliusza w latach 1670-72. Odkrycia dokonano w oparciu o obserwacje w dalekiej podczerwieni wykonana teleskopami ALMA (chilijskie Andy) i NOEMA (francuskie Alpy). Masa obserwowanego 26Al oceniana jest na jedną czwartą masy Plutona. Jest to pierwsza detekcja radioaktywnego izotopu w obiekcie gwiazdowym. więcej ...
24.03.2015
Nowa Heweliusza 1670 była merger'em
Międzynarodowy zespół astrofizyków pod kierunkiem Tomasza Kamińskiego (ALMA-ESO, Chile; były doktorant CAMK PAN), w skład którego wchodzili także Romuald Tylenda i Marcin Hajduk z CAMK PAN Toruń, przeprowadził obserwacje Nowej Heweliusza 1670 (CK Vul) w zakresie submilimetrowym radioteleskopem APEX (chilijskie Andy). Obiekt, obecnie niewidoczny w zakresie optycznym, okazał się być silnym i wyjątkowo bogatym źródłem emisji molekularnej. więcej ...
kamieniczka
19.10.2020
Zmarł prof. dr hab. Jan Hanasz
18 października 2020 r. w wieku 86 lat zmarł prof. dr hab. Jan Hanasz, radioastronom, kierownik Pracowni Astrofizyki CAMK PAN w Toruniu w latach 1981-1985 r., odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, członek Kapituły Fundacji Polcul, od roku 2016 - uchwałą Rady Miasta - honorowy obywatel Torunia. więcej ...
29.12.2016
Prof. dr hab. Jan Hanasz honorowym obywatelem miasta Torunia
W dniu 29 grudnia 2016 r. podczas uroczystego posiedzenie Rady Miasta Torunia z okazji 783 rocznicy nadania Toruniowi praw miejskich, radni nadali tytuł honorowego obywatela miasta prof. dr hab. Janowi Hanaszowi. więcej ...
01.06.2016
Workshop on: "Python and astro-statistics"
We are pleased to announce the workshop on python and its applications for astronomical research, as well as on some aspects of astro-statistics. więcej ...
11.05.2016
COLLOQUIUM to mark the retirement of Prof. Jacek Krełowski
This is a one-day colloquium on different topics related to Interstellar Medium that he worked on during his active scientific career. Ample of time will be available for informal discussions and personal anecdotes. The Colloquium will be held on Friday, June 17 th , 2016. więcej ...
Deklaracja dostępności © Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Toruniu