Telefony
Numery miejskie
56-621-92-49 Centrala - numer główny, automatycznie wybierający też drugi (poniżej) numer centrali, jeśli ten jest zajęty
56-621-93-19 Centrala (drugi numer)
56-621-93-81 Faks
56-621-07-65 Mieszkanie służbowe (ul. Żeglarska 15/4)
Numery wewnętrzne
Borkowski Jerzy30
Dyks Jarosław20
Etmański Bartosz16
Frankowski Adam27
Gezer İlknur17
Gładkowski Marcin16
Graczyk Dariusz18
Hełminiak Krzysztof25
Konacki Maciej12
Kozłowski Stanisław24
Krempeć-Krygier Janina28
Pawłaszek Rafał23
Ratajczak Milena24
Rudak Bronisław13
Schmidt Mirosław14
Siódmiak Natasza21, 26
Stawikowski Antoni28
Sybilski Piotr23
Szczerba Ryszard15
Tylenda Romuald11
Antresola 33
Biblioteka / Kserokopiarka 19
Pokój Gościnny 18
Portiernia 10
Sala Komputerowa 32
Sala Seminaryjna 31
Sekretariat 21, 26

uwagi:

© Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Toruniu