Eduroam
Podstawowe informacje
Inicjatywa Eduroam umożliwia darmowy bezprzewodowy (WiFi) dostęp do internetu podczas pobytu pracowników CAMK w innych ośrodkach / instytutach uczestniczących w programie Eduroam. Na zasadzie wzajemności, goście przebywający w CAMKu a posiadający konto Eduroam w innym ośrodku, również otrzymują dostęp do internetu. Powyższe odbywa się bez konieczności zakładania kont w innych ośrodkach. W procesie autoryzacji uczestniczą serwery po obu stronach - w CAMKu oraz w innym ośrodku, a struktura Eduroam ma za zadanie zapewnić wzajemny poziom ufności. CAMK Toruń uczestniczy w inicjatywie Eduroam od roku 2012. Zakres udostępnianego internetu jest różny w zależości od polityki danej instytucji, niemniej podstawowe kanały transmisji danych (SSH, SENDMAIL, IMAP, POP, HTTP, HTTPS, VPN) powinny być zawsze dostępne. Połączenie z siecią lokalną danej instytucji najczęściej odbywa się przez firewall - ergo laptop uwierzytelniony przez Eduroam traktowany jest jak każdy komputer zewnętrzny mimo, że otrzymuje numer IP z puli danej instytucji. Dla przykładu - drukowanie bezpośrednio z laptopa może nie działać. Więcej informacji w linkach poniżej.
Jak otrzymać konto Eduroam w CAMK Toruń ?
Proszę się zwrócić do administratora sieci CAMK Toruń, który utworzy konto Eduroam składające się z identyfikatora (email użytkownika) oraz domyślnego hasła. Hasło należy zmienić na dowolne wybrane korzystając z formularza na końcu strony. Powyższe dane jednoznacznie identyfikują osobę, która loguje się do internetu. Dlatego należy traktować je tak samo jak swoje hasło SSH w CAMKu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Zaleca się też okresową zmianę hasła.
Szczegółowe zasady korzystania z Eduroam podaje Regulamin Eduroam. Użytkownik korzystając z Eduroam zgadza się na warunki podane w tym regulaminie (szczególnie: Polityka - pkt 1.9 - użytkownicy).
Konfiguracja laptopów i urządzeń przenośnych
Należy skonfigurować sieć WiFi o następujących parametrach : nazwa(ESSID/SSID) = eduroam, zabezpieczenia = WPA/WPA2 Enterprise, uwierzytelnianie = PEAP, anonimowa tożsamość = @ncac.torun.pl, certyfikat CA = dostępny do ściągnięcia jako plik cacamktorun.pem, wewnętrze uwierzytelnianie = MSCHAPv2. Przykładowo, dla Linuxa (NetworkManager GNOME applet) wyglądałoby to :
Eduroam Linux cfg
Certyfikat CA należy zapisać np. w pliku ~/.eduroam/cacamktorun.pem (na Linuxie) albo dodać do listy zaufanych CA (Windows/Android). W systemie Android, należy plik .pem przegrać najpierw na kartę SD telefonu, następnie w menu Ustawienia / Lokalizacja i blokady / Szyfrowanie i dane logowania / Zainstaluj z nośnika. wybrać plik .pem, nadać nazwę dla nowego CA (np. CAMK CA for Eduroam), jako rodzaj zastosowania wybrać WiFi. Następnie wyświetlić listę sieci Wifi, wybrać Eduroam, i skonfigurować jak niżej :
Eduroam Android cfg
W CAMK Toruń, w obecnie aktywnej konfiguracji (styczeń 2024) laptop podłączony przez Eduroam traktowany jest jak urządzenie zewnętrzne. Ruch pomiędzy nim a siecią CAMK przechodzi przez firewall. Niezależnie, całość transmisji danych odbywa się wydzielonym VLAN-em. Sam dostęp do internetu (typu blokada portów) nie jest ograniczany.
Okresowa zmiana klucza publicznego CA
Co jakiś czas klucz publiczny CA uwierzytelniającego połączenia do sieci Eduroam jest generowany od nowa. Ostatnia taka zmiana miała miejsce w kwietniu 2024. Nowy klucz jest aktywny od 02.04.2024 do roku 2037. Użytkownicy korzystający już z Eduroam proszeni są o aktualizację klucza publicznego CA CAMK dla Eduroam na swoich laptopach. Link do certyfikatu CA z nowym kluczem dostępny do ściągnięcia jako plik cacamktorun.pem lub cacamktorun.crt .
Pliki cookies Polityka Prywatności Deklaracja dostępności © Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Toruniu