Seminaria Czwartkowe w roku 2001
2001-01-25
dr Tomek Bulik (CAMK W-wa)
O ewolucji pulsarów
2001-02-22
mgr Marek Sendyk (Centrum Astronomiczne w Zielonej Gorze)
Uogolniony model Rudermana - Sutherlanda
2001-03-08
mgr Wojciech Lewandowski (Centrum Astronomii UMK)
O czy szumia gwiazdy (neutronowe), czyli szukanie planet a szum chronometrazowy
2001-03-22
mgr Michał Panchenko (CBK Toruń)
Pomiary polaryzacji zorzowego promieniowania kilometrowego Ziemi
2001-04-05
dr Leszek Zdunik (CAMK W-wa)
Rotujace gwiazdy dziwne (kwarkowe) i ich skorupa
2001-04-19
mgr Krzysztof Katarzynski (Centrum Astronomii UMK)
Emisja blazara Mrk 501 w zakresie od fal radiowych po wysokoenergetyczne promieniowanie gamma
2001-05-17
dr Michał Hanasz (Centrum Astronomii UMK)
Niestabilność Parkera, promieniowanie kosmiczne i dynamo galaktyczne
2001-10-04
mgr Michail Panchenko (CBK Toruń)
Występowanie różnych modów polaryzacji zorzowego promieniowania kilometrowego Ziemi.
2001-10-18
dr Dorota Gondek-Rosinska (DARC, Meudon, Francja)
Szybko rotujące gwiazdy neutronowe i dziwne jako zrodla promieniowania grawitacyjnego
2001-11-15
mgr Jaroslaw Dyks (CAMK Toruń)
Fizyka magnetosfer pulsarów
2001-11-29
dr Jaroslaw Kijak (CAJK Zielona Góra)
Obszary emisji radiowej pulsarów
2001-12-13
dr Roman Schreiber (CAMK Toruń)
Oscylacje quasi-periodyczne w podwojnych ukladach rentgenowskich
Pliki cookies Polityka Prywatności Deklaracja dostępności © Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Toruniu